Υποτροφίες
& Γαμήλια Βοηθήματα
Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείων Τριπόλεως

Αποστολή Αίτησης

1. Παρακαλούμε επιλέξτε την σχετική αίτηση

2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

3. Συμπληρώστε την αίτηση

4. Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογήτικα όπως αναγράφονται στις οδηγίες και υποβάλετε τα όλα μαζί στο παρακάτω email: info@idryma-delis.gr