Υποτροφίες
& Γαμήλια Βοηθήματα
Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείων Τριπόλεως

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για τις υποτροφίες:

Να είναι άποροι

Να αποφοίτησαν από τα Λύκεια Τριπόλεως

Να αρίστευσαν κατά τις απολυτήριες εξετάσεις

Κατά τον χρόνο της επιλογής των να είναι γραμμένοι
σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για το γαμήλιο βοήθημα νεανίδων:

Να είναι απόφοιτες των Γυμνασίων ή Λυκείων της Τριπόλεως

Να αρίστευσαν κατά την απόλυσιν τους

Να είναι αποδεδειγμένα άπορες τόσο κατά τον χρόνο της επιλογής των καθώς και κατά τον χρόνο της αναλήψεως του σχετικού βοηθήματος

Να επίκειται γάμος των και να έχει τελεσθή κατά τον χρόνον της απολήψεως (καταβολής), η οποία θα γίνει μέχρι τέλος του έτους της αίτησης

Να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των και να μην έχουν υπερβεί το 40ον