Υποτροφίες
& Γαμήλια Βοηθήματα
Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείων Τριπόλεως

Λίγα λόγια για τον διαθέτη Δρ. Δ. Α. ΔΕΛΗ

► Γεννήθηκε την 23.12.1904 στην Τρίπολη, Αρκαδίας
► 1921 Σπουδές χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
► 1922 Αναχώρηση για τη Γερμανία
► 1923 Εγγραφή για το καλοκαιρινό εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Λειψίας
► 1926 Αρχή συγγραφής της διδακτορικής εργασίας του στον Καθηγητή Max Bergmann, στο «Kaiser-Wilhelm»- Iνστιτούτο για έρευνα δέρματος, Δρέσδη
► Αύγουστος 1928 αναγόρευση εις διδάκτορα
στον Καθηγητή Dr. Paal του Πανεπιστήμιο Λειψίας
► 1929 – τέλος Φεβρουαρίου 1930 πρακτική εκπαίδευση στον τομέα του Δέρματος στην εταιρία «Karl Budischosky & Soehne AG», Trebitsch, Maehren, Τσεχοσλοβακία
► Απρίλιος 1930 – τέλος Δεκεμβρίου 1930
τεχνικός διευθυντής στα εργοστάσιο εμαγιέ στην νήσο Κέα
► Αρχές 1931 – τέλος Αυγούστου 1934 πρώτος βοηθός του Καθηγητή Φαρμακολογίας και Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δρ. Ιωακείμογλου
► Σεπτέμβριος 1934 πρόσληψη στην «I.G. Farbenindustrie»
► Απρίλιος 1936 έναρξη της δραστηριότητας στην εταιρία «ΑΘΑΝΗΛ Α.Ε.» ως τεχνικός απεσταλμένος της «I.G. Farbenindustrie»
► Ιανουάριος 1945 ίδρυση στης εταιρίας του (προσωπική εταιρία)
► 1953 Μετατροπή της προσωπικής εταιρίας σε ΟΕ
► 1962 Μετατροπή της εταιρίας από ΟΕ σε ΑΕ
► Δρ. Δελής ως κύριος μέτοχος Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής της εταιρίας
έως το θάνατο του την 11.01.1971

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την τριετία 18/05/2018 – 17/05/2021

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Γ. Φωτόπουλος
Τα Μέλη:

Κωνσταντίνος Α. Μαρίνος (Γραμματέας)
Ιόλη Α. Φωτοπούλου (Ταμίας)
Γεώργιος Χ. Φωτόπουλος (Μέλος)